Sårbarhedsscan

Sårbarhedsscanninger kan forbedre IT-sikkerheden

Mange virksomheder omfavner digitale løsninger og værktøjer på tværs af funktioner. De giver os nye muligheder i vores arbejdsgange, men samtidigt også nye sikkerhedsrisici. At have manglende kendskab over sine anvendte applikationers og IT-systemers sårbarhedspunkter, kan blive katastrofalt for din virksomhed.

Med den stigende digitalisering og lettere adgang til digitale tjenester medfølger der også et stigende antal cyber trusler. Cyberkriminalitet er anslået til at være den største trussel mod virksomheder i Danmark, hvor 6 ud af 10 virksomheder har været udsat for mindst en sikkerhedshændelse.

Sårbarheder og svagheder i ens IT-infrastruktur kan hurtigt komme til at koste virksomheden meget dyrt. I gennemsnit bruger danske virksomheder ramt af cyberkriminalitet omkring 1 million kr. på at udligne skaderne. Sofistikeret og målrettet ransomware, phising, infiltreringer og hacks kan yderligere føre til konsekvenser for dine kunders tillid til jeres virksomhed.

Selvom kriminelle og uvedkommende aktører arbejder konstant for at finde og udnytte sårbarheder, findes der værktøjer som I kan benytte til at finde sårbarhederne i jeres IT-infrastruktur. Ved at arbejde aktivt med at finde sårbarheder i jeres systemer, kan I standse sikkerhedshuller før skaden sker.

God trusselsvurdering er fundamentalt

Det er strategisk vigtigt at udføre løbende scanninger af jeres applikationer, netværksudstyr, serverer og systemer, for at identificere sikkerhedshuller og bagvedlæggende problematikker der kan svække jeres IT-sikkerhed. Sårbarhedsscanninger er her en særlig metode, der anvendes til at danne sig et overblik over det aktuelle sikkerhedsniveau i ens IT-infrastruktur.

En sårbarhedsscanning er en automatiseret gennemgang af udvalgte applikationer, servere, systemer mv. Den giver jer et overblik over og indsigt i, hvilke af jeres systemer og netværker der har hvilke faretruende sårbarheder. Den minder meget om en penetrationstest, men er som modsætning en automatisk en scanning og ikke en aktiv test af ens systemer.

Det er muligt at udføre en sårbarhedsscan både internt og ekstern for at kortlægge alle sårbarheder i ens IT-infrastruktur. En dybdegående sårbarhedsanalyse, der indebærer begge aspekter, er en fundamental forudsætning for en god trusselsvurdering.

Intern scanning

En intern scanning fokuserer og omfatter din virksomheds interne systemer, der potentielt kan blive infiltreret indefra. Det kan eksempelvis være arbejdstelefoner og netværksopkoblede enheder til jeres trådløse netværk. Den interne scanning vil give jer et fuldkommet billede af virksomhedens interne sikkerhedsmæssig tilstand.

Interne trusler udgør i dag en større trussel, da jeres medarbejdere kan blive inficeret uden for virksomheden. Dette sker typisk ved hjælp af metoder som blandt andet ransomware og phising, der kan give cyberkriminelle nye og flere indgange til jeres virksomheds aktiver.

Ekstern scanning

En ekstern scanning omfatter typisk en identificering af eksterne IP-adresser, server, VPN, hjemmesider mv., der er tilgængelige ude fra virksomheden. Denne type scanning er med til at give jer et indblik i, hvad en potentiel ondsindet aktør vil kunne se af angrebsflade, når denne scanner jeres netværk fra Internettet.

Vær forberedt før uheldet sker

Sårbarhedsscanninger med til at give jer et holistisk overblik over, hvilke eksterne og interne sikkerhedsrisici jeres forskellige enheder og systemer har forbundet. I kan derfor bruge scanningernes fund til en samlet vurdering af de potentielle konsekvenser og deres ødelæggelser jeres virksomhed kan stå over.

At udføre sårbarhedsscanninger kræver oftest adgang til særligt software, der er i stand til at skanne de forskellige udvalgt applikationer, netværksenheder, systemer og serverer. Herunder en gennemgående teknisk forståelse for at fortolke scanningernes fund. Det kan være vanskeligt at finde kvalificeret hjælp inde fra virksomheden, da det ikke er alle virksomheder der har IT personale til rådighed.

Hos ITZONE er vi partnere med Defensive IT Solutions, hvis konsulenter er professionelle og eksperter indenfor IT-sikkerhed. Med deres unikke kompetencer og dybdegående viden er I sikret at få den nødvendige og gennemtestet hjælp jeres IT-infrastruktur har brug for. Det er nemlig vigtigt at slå korrekt ned på sårbarheder, inden de for alvor udvikler sig eller bliver til ødelæggende katastrofer.

Slå til nu og minimere jeres risici:

  • Få et komplet overblik over jeres sårbarheder
  • Indsigt i problematikker
  • Ekstern og Intern scanninger

Lad os hjælpe jer mod en sikrere hverdag

Tag kontakt til os på mail eller telefon for at høre mere.

Download brochurer

Kontakt os i dag

​Skal vi hjælpe med at effektivisere din forretning?

Kontakt os i dag på (+45) 88 77 01 02 eller skriv til os på kontakt@itzone.dk.